Fotowedstrijd reglement

WIE MEE MAG DEELNEMEN?
De Ros Beiaard 2020 Instagram fotowedstrijd staat open voor iedereen om aan deel te nemen, ook voor professionele fotografen.

FOTOGRAFISCHE CRITERIA
Alle foto’s zijn welkom, over elk onderwerp.
De foto mag op eender welke locatie genomen worden, in binnen- of buitenland.
De officiële Ros Beiaard 2020 sticker moet herkenbaar in beeld gebracht worden.
De jury beoordeelt de foto’s op uitvoering, originaliteit en herkenbaarheid van de stickers.

DEELNAME CRITERIA
Om deel te nemen moet je een eigen, openbaar Instagram account hebben.

Na inzending van een correcte foto, met herkenbare sticker en hashtag, neemt men officieel deel.

Door deel te nemen, accepteert en stemt elke deelnemer onvoorwaardelijk in met de regels hieronder, die in alle opzichten definitief en bindend zijn. Men stemt ook in met elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de organisatoren.

De deelnemer is de maker en eigenaar van de geplaatste foto.
De inzending bevat geen beelden die obsceen, pornografisch, lasterlijk of anderszins aanstootgevend zijn.
De deelnemer heeft toestemming gekregen van alle personen die op de foto verschijnen en vrijwaart het comité voor claims van derden.
De deelnemer maakt gebruikt van de originele sticker.
Het Ros Beiaardcomité heeft het gebruiksrecht van het originele beeld, voor alle communicatiemiddelen: website, sociale media, het magazine en drukwerken.
Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement, de vragen, het mechanisme van de wedstrijd of de modaliteiten van selectie, noch telefonisch, noch schriftelijk. Deelnemers die zich hier niet aan houden, kunnen worden uitgesloten.

WINNAARS
Iedere maand ontvangt de Instagram foto met de meeste likes een publieksprijs. De winnaar wordt op de hoogte gesteld via Instagram en verzocht om zijn domicilieadres en originele foto op te sturen naar info@rosbeiaard.be

Daarnaast worden er maandelijks drie inzendingen geselecteerd door de Ros Beiaardjury. Zij worden op de hoogte gesteld via Instagram en verzocht om hun originele foto op te sturen naar info@rosbeiaard.be. Die inzendingen worden gepubliceerd op de Facebookpagina van het Ros Beiaardcomité in het #RosBeiaard2020 fotoalbum, voor een publieksstemming.

Wie de meeste Facebooklikes ontving bij afsluiting van de wedstrijd, wint de hoofdprijs.
Ook de 2e en 3e plaats ontvangen een prijs. Zij worden persoonlijk op de hoogte gebracht via Instagram.

De prijzen worden per post opgestuurd. Het Ros Beiaardcomité kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten, noch voor vertraging in ontvangst.

Winnaars worden verzocht een foto met hun prijs op te sturen naar info@rosbeiaard.be, voor publicatie op de website, sociale media en het magazine.

Elke deelnemer kan slechts één prijs per categorie winnen, ongeacht het aantal deelnames of stemmen.

PERSOONSGEGEVENS
De persoonsgegevens van deelnemers worden niet verwerkt.

Enkel geselecteerden en winnaars geven door deelname toestemming dat hun naam en beeldmateriaal gebruikt mag worden voor promotionele doeleinden van het Ros Beiaardlogo.
Zij hebben weliswaar toegangsrecht en verbeteringsrecht bij het Ros Beiaardsecretariaat met betrekking tot deze gegevens. Elke bijkomende inlichting kan verstrekt worden door de commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

ORGANISATOR
De organisatoren oefenen controle uit op het correcte verloop van de wedstrijd en hebben definitieve bevoegdheid in alle gevallen van betwisting.

In geval van overmacht of om het correcte verloop van de wedstrijd te waarborgen, kunnen zij alle beslissingen nemen die, al dan niet tijdelijk, deze wedstrijd of een deel of fase ervan inkorten, uitstellen, wijzigen, overdragen, uitbreiden of annuleren. Om dezelfde redenen kunnen aan het huidige reglement door de organisatoren toevoegingen gebeuren; deze maken er dan integraal deel van uit. Deze toevoegingen zullen gepubliceerd worden op de website rosbeiaard.be. In geen geval kunnen de organisatoren aansprakelijk gesteld worden voor deze handelingen.

Meer info?

Rosbeiaard

Contact

Ros Beiaardcomité vzw

Gebouw
Stadhuis
Adres
Grote Markt9200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-21 39 56
E-mail