naar top

Indiaan

Tijdens een stoet in 1648 liet de Sint-Sebastiaansgilde zich vertegenwoordigen door een reuzin. De reuzin droeg een handboog en kreeg de welluidende naam ‘Jachtgodin’. In 1714 verscheen de gilde tijdens een optocht met een ‘nieuwe’ reus: Indiaan. Hij vertoonde opvallende gelijkenissen met de Jachtgodin uit 1648. In die periode werden reuzen wel eens overschilderd. Het is dus mogelijk dat Indiaan, nu donkerkleurig, de Jachtgodin is. De Indiaan herinnert aan de ontdekking van Amerika.

Indiaan was de reus van de handboogschuttersgilde Sint-Sebastiaan en is 4,45 meter hoog en weegt 71 kg.

Meer info?

Rosbeiaard