naar top

Educatief project 'B-Rossen'

Naar aanleiding van de Ros Beiaardommegang nam de stad initiatief om een educatief project voor Dendermondse basisscholen op poten te zetten.
B-Rossen voor het Ros!

Het cultureel erfgoed van de Ros Beiaardommegang kent heel wat elementen, taferelen, verhalen, folklore en liederen. Ze verdienen stuk voor stuk levend gehouden te worden, opdat onze kinderen ze mee naar de toekomst dragen.
Bedoeling van dit project is dat scholen één element kozen in de projectgids. Er werden specifieke creatieve workshops over jouw element aangeboden, waar alle leerlingen van de lagere school bij betrokken zijn. De workshops werden door (lokale) kunstenaars of verenigingen verzorgd, in 1 of 2 workshopdagen op school of op locatie.

Voor kleuters waren er geen begeleide workshops voorzien, maar DIY knaptandmaskers ontwikkeld door ‘Goliart.be’ en ‘drukdoenerij.be’.

HET RESULTAAT
Het proces en/of resultaat van de workshops werd gefilmd door Videoclub Ros Beiaard en ingeblikt tot een heuse video-stoet, een virtuele ommegang van alle taferelen en elementen, in afwachting van de echte stoet. Het filmpje wordt tentoongesteld in de Ros Beiaardexpo van de Stedelijke Musea. 


DE EXTRA’S
De scholen die intekenden kregen daarbovenop een uitgebreide doe- en inspiratiegids met lesmateriaal, info en contactgegevens over kunstenaars en verenigingen, extra documentatie en inspiratie om op school aan de slag te gaan met de elementen uit de Ommegang.
Erfgoedcel Land van Dendermonde bood ook een banner-expo aan waar de elementen die deel uitmaken van het Unesco Werelderfgoed op een dynamische manier worden voorgesteld. Een expo die samen met de oude Walvis langsheen de deelnemende scholen reisde.
Verder werden er nog extra workshops, gadgets, boeken,… verloot onder alle deelnemende scholen.


CONTACT
Stedelijke Musea Dendermonde | educatiemusea@dendermonde.be 
Bibliotheek Dendermonde | bibliotheek@dendermonde.be