naar top

B-Rossen

Naar aanleiding van dé gebeurtenis van het jaar 2020, de Ros Beiaardommegang op 24 mei, nam de stad Dendermonde het initiatief om een educatief project voor Dendermondse basisscholen op poten te zetten:  B-Rossen voor het Ros!

Het cultureel erfgoed van de Ros Beiaardommegang kent heel wat elementen, taferelen, verhalen, folklore en liederen. Ze verdienen stuk voor stuk levend gehouden te worden, opdat onze kinderen ze mee naar de toekomst dragen.

Deelnemende scholen konden één element selecteren uit de B-Rossen projectgids waarrond ze tijdens het Ros Beiaardjaar aan de slag willen gaan. Per element werden voor de lagere school creatieve workshops ontwikkeld, die verzorgd zullen worden door (lokale) kunstenaars of verenigingen.

Op weg naar een virtuele Ommegang

Het proces en/of resultaat van de workshops wordt gefilmd door Videoclub Ros Beiaard en ingeblikt tot een heuse video-stoet, een virtuele ommegang van alle taferelen en elementen. Het filmpje wordt tentoongesteld in de Ros Beiaardexpo van de Stedelijke Musea terwijl de bibliotheek de fysieke werkjes van de leerlingen tentoonstelt vanaf de Jeugdboekenmaand (maart 2020) tot het einde van het schooljaar.

Als extraatje, konden scholen de Ros Beiaardbanners van Erfgoedcel Land van Dendermonde aanvragen. Alle elementen die deel uitmaken van het Unesco Werelderfgoed worden er op een laagdrempelige manier voorgesteld.

Vanaf september 2019, met de start van het nieuwe schooljaar, reist de banner-expo samen met de oude Walvis uit de Ommegang langs de deelnemende scholen.

Dit artikel werd gepubliceerd op 2 september 2019.