naar top

Ros Beiaard inspireert

Immaterieel Erfgoed krijgt steeds meer aandacht. De minister voor Cultuur heeft acht projecten opgenomen in het nieuwe ‘Register voor inspirerende voorbeelden inzake het 'borgen van immaterieel erfgoed’ van de Vlaamse overheid. Hierop prijken 2 Dendermondse initiatieven: het educatieve project B-Rossen en de Wildemanloop van de pijnders. 

Hiermee erkent Vlaanderen de manier waarop Dendermonde omgaat met immaterieel erfgoed en de inspanningen die geleverd worden om haar erfgoed door te geven aan volgende generaties. 

In aanloop naar de tienjaarlijkse Ros Beiaardommegang in 2020, die samen met andere ommegangen uit Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk, op de Representatieve Lijst van het immaterieel erfgoed van Unesco staat, namen het Ros Beiaardcomité en de stad Dendermonde een aantal gesmaakte initiatieven:

In het kader van B-Rossen voor het Ros! werden voor de lagere school creatieve workshops ontwikkeld, die verzorgd worden door (lokale) kunstenaars en verenigingen. Een filmpje hierover zal worden tentoongesteld in de Ros Beiaardexpo van de Stedelijke Musea. De bibliotheek zal fysieke werkjes van de leerlingen tentoonstellen.

Daarnaast is ook de Wildemanloop met de pijnders een opmerkelijk initiatief: de pijnders zijn de oudste, nog actieve, vereniging binnen de traditie van de Ros Beiaardommegang. Historisch gezien hadden ze het monopolie over het lossen en laden van schepen en het kelderen van wijn en bier. In de ommegangen hebben ze het voorrecht om het Ros Beiaard te dragen. Voor wie geen echt ‘pijndersbloed’ kan aantonen door afstamming, was de enige manier om toch pijnder te kunnen worden: het lopen van de ‘wildeman’. Vanuit dit gegeven organiseerde de Gilde der Vrije Pijnders in augustus 2019 een Wildemanloop: duizenden supporters juichten de kandidaten toe bij hun fysieke proeven. De Wildemannen ontvingen daarna een oorkonde.

Beide initiatieven zijn een mooi voorbeeld van hoe een traditie, die maar één keer in het decennium uitgaat, via ludieke en wervende acties het immaterieel erfgoed doet leven.

Lees het volledige artikel.

Meer info?

Rosbeiaard
Dit artikel werd gepubliceerd op 7 januari 2020.

Fotoalbum