Katuit uitgesteld naar 2022

De laatste Dendermondse zomer zonder Reuzen Indiaan, Mars en Goliath, in afwachting van het gelukkig weerzien tijdens de Ros Beiaardommegang van 29 mei 2022

Het lokaal bestuur en het organiserende Ros Beiaardcomité hebben vandaag beslist, na een grondige evaluatie van de actuele, dat Katuit helaas ook deze zomer niet kan uitgaan.  

Stabiliteit nodig

Hoewel de algemene coronasituatie in het land stabiliseert en de vaccinatiecampagne op volle toeren loopt, volstaat dit niet om een Katuit in normale omstandigheden te kunnen laten uitgaan. De Reuzenommegang moet georganiseerd kunnen worden in al zijn glorie: verschillende generaties moeten onbezorgd kunnen feesten wanneer Indiaan, Mars en Goliath door de straten trekken.

Internationale context

De werking van vele muziek-, dans- en toneelverenigingen ligt nog stil, waardoor repetities niet kunnen opstarten. Ook de internationale context is nog erg onzeker met leveranciers en professionele artiesten die afwachten wat de regels zullen zijn in hun land van herkomst. Het perspectief dat de overheid recent gegeven heeft met evenementen in juli tot 2.500 personen en in augustus tot 5.000 bezoekers, volstaat ook niet voor een onbezorgde avond Katuit (op de laatste editie in 2019 waren ca. 30.000 toeschouwers in de binnenstad aanwezig).

Praktische bezwaren

Los van de toegestane aantallen zijn er vooral veel praktische bezwaren. Ongeveer 25% van alle figuranten van Katuit zijn -18 jaar (matroosjes, fakkeldragers, narren, dansers, feestvierders, …). Het grootste deel van hen zal eind augustus nog niet gevaccineerd zijn, terwijl de start van het schooljaar gepland staat. Ten slotte is er de vrije toegang tot het parcours, waardoor het onmogelijk wordt om het publiek volledig op te delen in zones en te testen (dit zou ook een situatie zijn die totaal niet wenselijk is).

Zelfs indien de buitensituatie toch 100% controleerbaar zou zijn, zijn er heel wat indoor aspecten verbonden aan Katuit: zo’n 1.000 figuranten moeten zich omkleden in schoollokalen met onvoldoende ruimte voor social distancing, er zijn de talrijke horeca-arrangementen, er is het collectief vervoer in bussen en treinen, enz.

Uitkijken naar mooiere tijden

Kortom, de huidige situatie maakt het onmogelijk om op donderdag 26 augustus 2021 een Reuzenommegang te organiseren die voldoet aan alle verwachtingen van het Ros Beiaardcomité en het publiek, met name een veilig, kwalitatief en belevingsvol evenement zonder beperkingen voor jong en oud.

Het Ros Beiaardcomité focust zich nu volledig op het welslagen van de Ros Beiaardommegang op zondag 29 mei 2022.

Meer info?

Rosbeiaard
Dit artikel werd gepubliceerd op 19 mei 2021.