Ons Ros voor dummies

Twee beloftevolle creatieve talenten uit Dendermonde maakten een beeldverhaal waarin ze de sage van het Ros Beiaard kort uitleggen aan een buitenstaander.

Ons Peirt komt in 2020 eindelijk nog eens van stal en daar kijkt zowat iedere échte Dendermondenaar nu al naar uit. Sommige andere stedelingen verstaan dat niet zo goed en veel nieuwsgierigen zullen niet begrijpen waarom wij een traantje moeten wegpinken. Daarom vind je hier een korte en bondige samenvatting van onze geliefde legende. Makkelijk om uit te leggen en compleet met handige illustraties. Here we go :)

Heel lang geleden, ten tijde van Karel De Grote
Aymon, de heer van ons Dendermonde, komt al een tijdje niet goed overeen met
Karel De Grote. Gelukkig was daar Adelheid, een schone deerne en de nicht van
Karel De Grote, met wie Aymon trouwt. Er kwam een verzoening! En vier zonen!
Ritsaert, Writsaert, Adelaert en Reinout. Je kan dus al voorspellen dat die laatste
nogal speciaal is...

De vier broers groeien al snel op tot kloeke jongemannen. Hun vader slaat hen tot
ridder en geeft ieder van hen traditiegetrouw een paard. Reinout is helaas té kloek
voor dat paard. Het arme beest overleeft het niet en ook een tweede paard kan de
stevige Reinout niet dragen. Geen ridder zonder paard, denkt Aymon. Dus neemt hij
zijn jongste zoon mee naar de burcht waar het door iedereen gevreesde, immense
Ros Beiaard opgesloten zit.

Er volgt een heroïsch gevecht tussen de ridder en het paard, maar uiteindelijk weet
Reinout het Ros voor zich te winnen.
Maar voorwaar, een schermutseling! Tussen Lodewijk, de zoon van Karel De Grote,
en onze vier heemskinderen botert het sowieso niet. Na een hoogoplopende
discussie verliest Reinout spreekwoordelijk zijn hoofd en Lodewijk, wel, letterlijk. De
vier broers kunnen niet anders dan op de vlucht slaan en zoeken hun toevlucht in
een sterke burcht.

Daar houden ze lang stand tegen het leger van Karel De Grote, maar uiteindelijk zien
ze de ongelijke strijd in en keren ze terug naar hun ouderlijke huis in Dendermonde.
Daar treffen ze hun moeder nogal overstuur aan. Aymon, hun vader, is in handen
van Karel De Grote gevallen en die wil enkel vrede sluiten als dat duivelse Ros aan
hem wordt uitgeleverd. Reinout wil eerst niet, maar na urenlang gesmeek en gezaag
van zijn moeder geeft hij toch toe.

Het Ros wordt naar de Dendermonding (aka de Schelde) gebracht en krijgt een paar
molenstenen rond de nek. (En hier voelt de doorsnee Dendermondenaar de traantjes
al opwellen.) Tot tweemaal toe komt ons Ros boven water. Reinout kan de tragedie
niet meer aanzien en wendt zijn hoofd af. Het Ros, nu voor de derde keer boven
water, denkt dat zijn meester hem niet meer wil. En verdrinkt.

Als ze nu nog niet snappen waarom wij een beetje emotioneel worden wanneer zo’n
legende ‘maar’ om de tien jaar gevierd wordt, dan weten wij het ook niet meer. Tellen
jullie ook mee af naar 24 mei 2020?

Tekst: Nelle Sarens 
Illustraties: Raine Sarens

Meer info?

Rosbeiaard