Oproep Vier Heemskinderen

Een Ros Beiaardommegang is niet denkbaar zonder Vier Heemskinderen op de rug van het Ros Beiaard. Deze traditie bestaat al minstens sinds 1460 in Dendermonde. Maar niet iedereen mag zomaar plaatsnemen in het zadel van dit machtige Ros.

Hieronder vind je de officiële oproep tot nieuwe kandidaat Heemskinderen. De effectieve bekendmaking is voorzien in het najaar van 2019. Het is dus nog even in spanning afwachten om te weten welke vier Dendermondse broers de eer te beurt valt om het Ros Beiaard te mogen berijden.

Voor wie?

Dendermondse gezinnen, die menen dat hun vier zonen in aanmerking komen als nieuwe Heemskinderen.

Voorwaarden?

De kandidaat-Heemskinderen moeten aan strenge criteria voldoen. Gerangschikt in afnemende volgorde van belangrijkheid, worden deze bepaald in het Ros Beiaardhandvest:

1. De Vier Heemskinderen zijn vier broers
2. Zij volgen elkaar op in leeftijd (geen onderbreking
door de geboorte van een meisje)
3. Zij zijn minimum 7 jaar en maximum 21 jaar oud
op de dag van de Ommegang
4. Zij zijn geboren in Dendermonde
5. Zij wonen onafgebroken in Dendermonde
6. Hun ouders zijn geboren in Dendermonde
7. Hun ouders wonen onafgebroken in
Dendermonde

Als meerdere gezinnen in aanmerking komen, kijkt het Ros Beiaardcomité verder terug in de tijd. We onderzoeken dan in welke mate grootouders of overgrootouders met Dendermonde verbonden waren.

Van de Heemskinderen wordt verwacht dat zij deelnemen aan alle voorbereidingsactiviteiten en officiële plechtigheden in het kader van de Ros Beiaardommegang en dat zij de bepalingen van de Erecode naleven.
Als blijk van erkentelijkheid worden zij na de Ros Beiaardommegang voor hun hele verdere leven opgenomen in het collectieve geheugen van de Dendermondenaren.

Hoe aanvragen?

Tot 1 september 2019 kunnen gezinnen hun kandidatuur per aangetekende brief indienen bij:

vzw Ros Beiaardcomité,
Stadhuis - Grote Markt,
9200 Dendermonde.

Meer info?

Rosbeiaard

Contact

Ros Beiaardcomité vzw

Gebouw
Stadhuis
Adres
Grote Markt9200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-21 39 56
E-mail