naar top

Privacybeleid

Privacybeleid

Om een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, verwerkt het Ros Beiaardcomité persoonsgegevens. Het Ros Beiaardcomité vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met deze gegevens en is hiertoe ook verplicht door de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR) en de Belgische privacywetgeving (wet van 30 juli 2018).

Doeleinden en verwerkingsgronden

Wij gebruiken uw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd:

  • om een wettelijke verplichting na te komen;
  • voor de goede vervulling van de taak;
  • wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven;
  • voor de uitvoering van een overeenkomst met u;
  • om een ernstige bedreiging voor uw gezondheid te bestrijden.

Proportionaliteit

We vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen hier zorgvuldig en discreet mee om. We staan in voor de correctheid van de gegevens en de beveiliging ervan. 

Doorgifte

Het Ros Beiaarcomité geeft uw gegevens niet door aan andere partijen, tenzij er daarvoor een wettelijke basis is of u hiertoe expliciet toestemming gaf. 

Openbaarheid

Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie indienen. Hier gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving en een toestemmingsverzoek aan vooraf.

Bewaring

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, rekening houdend met de archiefwetgeving.

Rechten

U heeft de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

  • Recht op informatie en inzage: u mag weten of we gegevens van u hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en u kunt hierover verdere toelichting krijgen.
  • Recht op correctie: als uw gegevens niet kloppen, mag u ons vragen om deze te verbeteren.
  • Recht op bezwaar: u mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn.
  • Recht om vergeten te worden: u mag ons in principe vragen u gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij hier in de meeste gevallen geen gevolg aan geven.

Zolang aan één van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag u ons vragen uw gegevens tijdelijk niet meer te gebruiken.

U kunt uw rechten uitoefenen door ons te contacteren. Onze contactgegevens vindt u onderaan. U zult altijd uw identiteit moeten aantonen. Wij laten binnen één maand weten wat er met uw verzoek zal gebeuren. 

Profilering

Wij maken geen gebruik van profilering.

Big data en tracking

Statistieken
Het Ros Beiaardcomité maakt op deze website gebruik van Google Analytics van Google om bezoekinformatie te meten en te analyseren, om na te gaan via welke weg u op deze website terechtkwam, om te registreren hoe en hoe vaak de verschillende webpagina’s worden bezocht en om de website beter te kunnen afstemmen op de wensen en noden van de gebruiker. Hiertoe worden aan de hand van uw IP-adres, o.a. internetverkeersgegevens en gegevens over uw browsertype en computer verzameld. Het Ros Beiaardcomité gebruikt deze gegevens niet om u persoonlijk te identificeren.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van jouw computer bewaard worden. Cookies maken het mogelijk om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Cookies zijn ook nodig voor analyses van het surfgedrag bv. via Google Analytics (zie hierboven). U kunt uw browserinstellingen aanpassen zodat cookies niet worden aanvaard of dat u een waarschuwing krijgt wanneer u cookies krijgt toegestuurd. Lees meer over het cookiebeleid.

Contactgegevens

Heeft u vragen of opmerkingen, laat het ons dan weten. Dit kan per e-mail naar info@rosbeiaard.be of per brief naar: Stadhuis Dendermonde, Ros Beiaardsecretariaat, Grote Markt, 9200 Dendermonde.

Voor klachten verwijzen we u door naar de klachtencoördinator.

Daarnaast heeft u het recht om een klacht neer te leggen bij de Vlaamse Toezichtcommissie per e-mail naar contact@toezichtcommissie.be of per brief naar Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.

Ons privacybeleid werd laatst gewijzigd op 23 oktober 2019.

Meer info?

Rosbeiaard

Contact

Ros Beiaardcomité vzw

Gebouw
Stadhuis
Adres
Grote Markt9200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-21 39 56
E-mail
Website
https://www.rosbeiaard.be/
Contactformulier
Contactformulier