naar top

Veiligheid

Het Ros Beiaardcomité streeft ernaar om van de ommegang een veilig en goed georganiseerd evenement te maken door nauw samen te werken met de politie en andere veiligheidsdiensten.

Er zijn een reeks maatregelen getroffen, om uw en onze veiligheid te garanderen; in de maximale mate van het mogelijke.

Je kan alle tijdelijke maatregelen op het openbaar domein, voor de duur van de Ros Beiaardommegang 2022 en haar neven- en randactiviteiten, in detail nalezen in de politieverordening. Hieronder lichten we alvast tien belangrijke maatregelen toe.

De 10 Geboden

 1. Verkeersvrije binnenstad. Alle doorgaand verkeer wordt omgeleid. Enkel bussen van De Lijn, hulpdiensten en personen al in het bezit van een geldig doorgangsbewijs zijn in de verkeersvrije zone toegelaten. 

  geen auto's

 2. Glasvrije ommegang. Het gebruik van glas in de binnenstad houdt risico’s in en kan (on)gewild verwondingen veroorzaken. Alle dranken op het parcours worden in herbruikbare bekers met waarborg aangeboden. 

  geen glas

 3. Droneverbod. Het ondeskundig gebruik van drones is niet zonder gevaar. Drones kunnen tussen de toeschouwers terechtkomen en verwondingen veroorzaken.

  geen drones

 4. Beveiligde evenementenzone. Politie en security voeren aan alle toegangen uitgebreide (rugzak)controles uit, met bijzondere aandacht voor verboden producten. Als je medicatie meebrengt, let er dan op dat deze nog in de originele verpakking met bijsluiter zit. Het toezicht in de binnenstad gebeurt door agenten in uniform, in burger en met de hulp van een uitgebreid cameranetwerk.

  controle aan ingang


 5. Verbod op ambulante handel. Enkel wie al in het bezit is van een vergunning van het Ros Beiaardcomité mag iets verkopen langs het parcours. Zo zijn bezoekers verzekerd van een kwaliteitsvol en veilig aanbod. Leuren en flyeren zijn niet toegelaten.

  geen ambulante handel

 6. Verboden het parcours te betreden. Heb respect voor de deelnemers aan de ommegang en begeef je niet op het parcours tijdens de doortocht van de stoet. Staanplaatsen en tribunes staan op een veilige afstand en worden waar nodig afgeschermd door dranghekken. Respecteer deze opstelling en hou het rustig en breng geen geluidsinstallaties mee.

  geen mensen op het parcours


 7. Geen waterspelen. Een deel van het parcours loopt langs de Dender, wees extra voorzichtig langs het water. Activiteiten in en op de Dender zijn niet toegelaten om jezelf te beschermen en onze hulpdiensten niet onnodig te belasten of te hinderen.

  geen waterspelen

 8. Voetgangerszone. De binnenstad is vanaf 9 u. uitsluitend toegankelijk voor voetgangers via zes toegangen. Voortbewegingstoestellen zoals fietsen, steps en hoverboards verhogen het risico op ongevallen en zijn verboden. Rolstoelen en kinderwagens zijn wel toegelaten.

  geen voortbewegingstoestellen


 9. Vlotte doorgang. Om een vlotte doorgang te garanderen en een evacuatie mogelijk te maken, moet er voldoende ruimte voorhanden zijn. Terrassen, tafels, stoelen, banken, ladders of overige voorwerpen zijn daarom niet toegelaten langs het parcours. Staan deze er al, dan moeten ze verwijderd worden.

  geen hindernissen

 10. Verbod op sterkedranken. Een veilig en gezinsvriendelijk evenement en overmatig drankgebruik gaan niet samen. Genieten van een biertje mag, maar het bezitten of consumeren van sterkedranken of alcoholhoudende mixdranken op het parcours is niet toegestaan.

  Geen sterkedrank

Opgelet! Er zijn meer maatregelen dan bovenstaande tien. Lees de politieverordening voor alle informatie en details.

Ben je met jonge kinderen op de baan? Vraag een verdwaalbandje aan de diverse standen op het parcours. Zo kunnen kinderen snel herenigd worden met hun familie.

wereldkaart

Meer info?

Rosbeiaard
 • Rijkswacht op paarden in Ommegang