naar top

rolstoelgebruikers

Uw aanvraag voor een parkeerplaats en rolstoelplaats (= een alternatief voor de gratis staanplaatsen) gaat gepaard met het onderzoek van de nodige attesten en bewijsstukken. 

Toekenningen gebeuren chronologisch en op basis van het attest van de FOD Sociale zekerheid. 
De beschikbare plaatsen zijn namelijk maximaal uitgebreid maar hebben een limiet. 
In aanmerking komen:

  • Erkenning van handicap met 6 pijlers waarvan de pijler voor verplaatsing 3 of 4 bedraagt.
  • Attest van blijvende invaliditeit die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen en ten minsten 50% bedraagt.
  • Attest van het kind dat genoodzaakt is een voortbewegingstoestel te gebruiken.

Via onderstaand formulier kan u uw aanvraag indienen. 

Meer info?

Rosbeiaard