naar top

Het rad van avontuur

Het rad van avontuur (ook wel rad van fortuin genoemd) verwijst naar het aloude thema van Fortuna en is welbekend in ommegangen en volksspelen in heel Vlaanderen. Het komt met zekerheid sinds de 17de eeuw voor in de Dendermondse ommegangen.

Traditioneel geven acht levensgrote poppen elkaar de hand. Zij vertegenwoordigen niet alleen de verschillende maatschappelijke standen uit vroegere tijden, maar symboliseren ook het wisselend succes van het leven. Doorheen de tijd kon de aankleding van de poppen nogal eens veranderen, zo waren er o.a.: edellieden, ambachtslieden, winkeliers, gegoede burgers, officier en soldaat, magistraat en advocaat, boer en knecht, dienstbode en meid, … tot zelfs een ‘arme drommel’.

Ter gelegenheid van Katuit 2015 werd een volledig nieuw Rad van Avontuur ontworpen, ditmaal voor het eerst bemand door ‘levende standbeelden’ in plaats van poppen.

Meer info?

Rosbeiaard
  • Praalwagen “Rad van Avontuur” met een rood-wit rad vol poppen.
  • Praalwagen “Rad van Fortuin” met mensen in goud, brons en zilver kleur op een rood rad.
  • Oud “Rad van Avontuur” met poppen in het Vleeshuismuseum.
  • Praalwagen “Rad van Avontuur” met een rood-wit rad vol poppen op de Grote Markt. Op de achtergrond een tribune vol publiek.