naar top

Sponsors

De organisatie van een Ros Beiaardommegang is een complex geheel dat uiteraard ook de nodige financiële middelen vraagt. Als structurele partner van het Ros Beiaardcomité, zorgt de stad Dendermonde telkens voor een uitgebreide ondersteuning, door het ter beschikking stellen van subsidies, personeel en hulp van diverse stadsdiensten. Via merchandising en de verkoop van tickets voor tribunes en staanplaatsen genereert het comité ook eigen ontvangsten.

Deze middelen blijven echter onvoldoende om de organisatie rond te krijgen. Gelukkig kan het Ros Beiaardcomité elke ommegang opnieuw rekenen op bijkomende subsidies en sponsoring van overheden en private partners. Hieronder vindt u een overzicht van de officiële hoofdsponsors van de Ros Beiaardorganisatie 2020 en/of Katuit.