Tribunes

Voor de Ros Beiaardommegang worden er 40 tribunes op 12 straten of pleinen in de historische binnenstad van Dendermonde geplaatst.

Vanaf 14 mei begint de opbouw. De afbouw is voorzien vanaf 25 mei. Bekijk hieronder de details met info over mogelijke verkeershinder.