naar top

Unesco erkenning

25 november 2005 was een heuglijke dag voor Dendermonde. Op die dag zijn het Ros Beiaard, de drie historische gildereuzen Indiaan, Mars en Goliath en hun ommegangen door Unesco erkend als ‘Meesterwerken van het Orale en Immateriële Erfgoed van de Mensheid’, als onderdeel van een ruimer dossier 'Stadsreuzen en Drakenfiguren in België en Frankrijk'. In 2008 heeft Unesco deze tradities in al hun onderdelen ingeschreven op de 'Representatieve lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid'.

Deze erkenning zegt veel over de historische waarde van het Ros Beiaard en de gildereuzen en over de kwaliteit en uitstraling van hun ommegangen. De Dendermondse reuzenfiguren voldoen dan ook perfect aan een aantal van de belangrijkste criteria van de Unesco: er is een sterke concentratie van immaterieel cultureel erfgoed; het gaat om elementen van uitzonderlijke waarde die geworteld zijn in de plaatselijke gemeenschap; de aanwezigheid van het erkende erfgoed speelt een belangrijke rol in de identiteit van de gemeenschap; er is sprake van technische en kwalitatieve excellentie en de erkende elementen hebben een bijzondere waarde als getuigenis van levende culturele traditie.

Deze 'eretitel' betekent de ultieme erkenning voor de jarenlange inzet en creativiteit van iedereen die van dichtbij betrokken is bij de organisatie van de Ros Beiaardommegang en de Reuzenommegang ‘Katuit’.
Anderzijds vormt deze bekroning voor het Ros Beiaardcomité ook meteen een motivatie om de ommegangen waarin deze ‘ambassadeurs van Dendermonde’ deelnemen steeds verder uit te bouwen, inhoudelijk te vernieuwen en naar een (nog) hoger niveau te tillen.

Bekijk het volledige UNESCO-dossier voor Reuzen en draken in processies in België en Frankrijk: EN / FR
Ontdek ander UNESCO-erfgoed in Vlaanderen.

Meer info?

Rosbeiaard