naar top

Van 1807 tot 1975

In de 19e eeuw was er al lang geen sprake meer van een traditie van een jaarlijkse ommegang. In deze periode werd het uitgaan van het Ros Beiaard steevast gekoppeld aan een bijzondere gebeurtenis. Hierna volgt een overzicht van de ommegangen tussen 1807 en 1975.

1807
Herdenking van de geboortedag van Napoleon I en van het Concordaat
Heemskinderen: Pierre Emanuel, Pierre François, Pierre Jean en Bernard Joseph Blomme
1808
Ontvangst van Emmanuel Bruno Quaetfaslem, eerste prijs bouwkunde aan de Gentse Academie
1823
Ontvangst Willem I, Koning der Nederlanden
1826
Ontvangst Willem I, Koning der Nederlanden
1837
Opening van de spoorweg Dendermonde-Mechelen door Koning Leopold I
1850
50-jarig bestaan van de Rechtbank en van de Academie voor Schone Kunsten en herdenking van de geschiedschrijver David Lindanus (bijgewoond door Koning Leopold I)
Heemskinderen: Jean, Ludovicus, Desiderius en Raimondus Spanoghe
1878
Onthulling van het standbeeld van pater De Smet en inwijding van het nieuwe sas aan de monding van de Dender
Heemskinderen: Isidorius, Omer, Petrus en Franciscus Willems
1888
Bezoek van Polydoor de Keyser, Lord Mayor van Londen, aan zijn geboortestad
Heemskinderen: Henricus, Ludovicus, Gustaaf en Alfons Pieters
1899
Voltooiing van de Scheldekaaien en opening van de nieuwe brug over de Schelde (bijgewoond door prins Albert)
Heemskinderen: Petrus, Adhemar, Hyacinthe en Léon Dieltjens
1914
Aanstelling van burgemeester Leo Bruynincx
Heemskinderen: Jean, Léon, Pierre en Edouard De Bruyn
1930
Eeuwfeest van de Belgische Onafhankelijkheid en viering van de herbouwing van de vernielde stad
Heemskinderen: Albert, Pierre, Jean en Henri Van Damme
1952
500-jarig bestaan van het Stadhuis (vraag van de bevolking)
Heemskinderen: Jan, Pieter, Raphaël en Jozef Bombay
Regie: Olivier Broeckaert en Jacques Verhagen
1958
Wereldtentoonstelling in Brussel
Heemskinderen: Luc, Jozef, Albert en Emiel Leybaert
Regie: Frans Van Immerseel
1975
fusies van de gemeenten (vraag van de bevolking)
Heemskinderen: Dirk, Wim, Boudewijn en Kris De Jonghe
Regie: Frans Van Immerseel

In 1986 heeft de gemeenteraad beslist om vanaf 1990 de ommegang om de 10 jaar te laten plaatshebben. Meteen het begin van een nieuwe traditie!

Meer info?

Rosbeiaard
  • Schilderij van Jan Verhas van de Ros Beiaardommegang voor het Stadhuis.
  • Een zwart/wit foto van het Ros Beiaard met de Vier Heemskinderen.
  • Een zwart/wit foto van het Ros Beiaard met de Vier Heemskinderen en de pijnders.
  • Een zwart/wit foto van het Ros Beiaard met de Vier Heemskinderen in de straten van Dendermonde.
  • Een zwart/wit foto van het Ros Beiaard met de Vier Heemskinderen voor het Vleeshuis.
  • Een oude foto van het Ros Beiaard met de Vier Heemskinderen op de Grote Markt.
  • Een oude foto van een steigerend Ros Beiaard met de Vier Heemskinderen op de Grote Markt.