naar top

De vendeliers

De vendeliers zijn niet weg te denken uit de Dendermondse ommegangen. Sedert vele decennia zorgen de vendelzwaaiers van Volkskunstgroep Reynout, met hun Ros Beiaard- of Katuitvlaggen, voor een ideale omkadering van de Gildereuzen en het Ros Beiaard. 

Reynout, genoemd naar de meest beruchte van de Vier Heemskinderen, vendelt al sinds 1949, maar telt ook volksdansers en trommelaars in zijn rangen.

  • Vier vendeliers die rondjes draaien met hun vlag in de hand.
  • Twee groepjes van vier vendeliers die rondjes draaien met hun vlag in de hand.
  • Vier vendeliers die rondjes draaien met hun vlag in de hand.