naar top

#RosBeiaardVlog wedstrijdreglement

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door het Ros Beiaardcomité vzw en Camerata Productions vzw in samenwerking met de stad Dendermonde en Erfgoedcel Land van Dendermonde.

Deze wedstrijd kadert in het online project #RosBeiaardVlog en dit reglement bepaalt de regels en de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd.

1. Opzet 

Negen weken lang wordt er op vrijdag in de Ros Beiaardvlog een online challenge afgekondigd. Waarna deelnemers via Instagram of Facebook het gevraagde bewijs, hetzij een filmpje of foto, kan posten met de hashtag #RosBeiaardVlog om kans te maken op de prijs vermeld in de desbetreffende vlog. Per challenge zal de organisatie één winnaar aanduiden.

Wie geen openbaar profiel heeft, mag deelnemen door het gevraagde bewijs in een pm (privébericht) te sturen naar de officiële kanalen van het Ros Beiaard.

2. Deelnamecriteria  

 • De wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon.  
 • Je moet een eigen, openbaar account hebben op Facebook of Instagram. 
 • Bij de inzending gebruik je volgende hashtag #RosBeiaardVlog.  
 • Je bent de maker of eigenaar van het filmpje of de foto. 
 • Je inzending bevat geen beelden die aanstootgevend zijn. 
 • Je hebt de toestemming gekregen van alle personen die op het filmpje of de foto verschijnen om de beelden te verspreiden en je vrijwaart het lokaal bestuur Dendermonde en het Ros Beiaardcomité voor claims van derden. 
 • De inzending gebeurt uiterlijk de maandag volgend op de eerste lancering van elk filmpje om 23.59 uur
  • datum en uur van de post gelden als bewijs.
 • Minderjarigen mogen deelnemen aan de wedstrijd, als zij de toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd.

2. Winnaars 

Na iedere wedstrijdvraag wordt uit alle correcte inzendingen één winnaar gekozen door een jury van het lokaal bestuur Dendermonde.

 • De selectie gebeurt op basis van uitvoering en originaliteit. 
 • De te winnen prijs wordt bekendgemaakt op het einde van elke vlog. 
 • De winnaar wordt op de hoogte gesteld via het Facebook- of Instagram account van inzending en wordt verzocht om zijn contactgegevens en originele filmpje/foto op te sturen naar info@rosbeiaard.be 
 • De prijs wordt binnen de 30 dagen afgehaald aan de infobalie van Toerisme Dendermonde (stadhuis, Grote Markt 1, 9200 Dendermonde) tegen ontvangstbewijs. 

Het recht op de prijs vervalt:
• wanneer het social media-account waarmee de deelnemer aan de wedstrijd meedoet, niet correct is en de winnaar bijgevolg niet kan gecontacteerd worden
• wanneer de winnaar zijn prijs niet bevestigt binnen de aangeduide periode
• wanneer de winnaar zijn prijs niet afhaalt binnen de aangeduide periode
• wanneer duidelijk is dat de gegevens van de deelnemer niet overeenstemmen met de werkelijkheid
• wanneer er sprake is van misbruik, misleiding of bedrog (deelnames d.m.v. script, fictieve personen,…)

In geval van onbereikbaarheid kan de organisatie de gewonnen prijs toekennen aan een andere deelnemer.

De organisatie kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer:
• transmissies via het Internet
• slecht functioneren van het Internet en/of gebruikte software
• de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken
• om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook.

3. Aansprakelijkheid

De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld als de wedstrijd moet gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege de organisatie.

De organisator is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen ten gevolge van deelname aan de wedstrijd en/of uitvoering van de challenges. De organisatie verklaart te zijn verzekerd voor enige schadegevallen die onder haar burgerrechtelijke aansprakelijkheid valt. De deelnemers verklaren te zijn verzekerd voor enige schadegevallen ten gevolge van hun persoonlijke aansprakelijkheid. De deelnemers verklaren af te zien van enige vordering tegen de organisatie die zou kunnen voortvloeien uit om het even welk schadegeval dat hen overkomt bij deelname aan de wedstrijd en/of uitvoering van de challenges. Mocht een derde de organisatie op de één of andere wijze aansprakelijk stellen voor enige schade veroorzaakt bij deelname aan de wedstrijd en/of uitvoering van de challenges, zal de desbetreffende deelnemer of winnaar de organisatie daarvoor volledig vrijwaren

4. Persoonsgegevens

De contactgegevens die de organisatie over de deelnemers verzamelt, gebeurt in overeenstemming met de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort als AVG of GDPR) en de relevante federale en Vlaamse wetgeving.

Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat, als ze een prijs winnen, ze eventueel met hun ingezonden foto, filmpje of naam kan verschijnen op de website en andere online kanalen, onder de redactionele verantwoordelijkheid van en voor promotionele doeleinden van, het lokaal bestuur Dendermonde en de Ros Beiaardcomité vzw.

5. Toezicht op wedstrijd en beslissingen

De organisatie houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd.

Als niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruik, misleiding, bedrog of ‘kwade trouw’ behoudt de organisatie het recht om een deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd. De uitslag van een wedstrijd kan niet betwist worden.

6. Het reglement aanvaarden

Door deel te nemen aan deze online wedstrijd aanvaardt de deelnemer het wedstrijdreglement en alle beslissingen die de organisatie in verband met de wedstrijd zal treffen. 

Meer info?

Rosbeiaard

Contact

Ros Beiaardcomité vzw

Gebouw
Stadhuis
Adres
Grote Markt9200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-21 39 56
E-mail
Website
https://www.rosbeiaard.be/
Contactformulier
Contactformulier