naar top

Proclaimer

1. Inhoud
Dit is de officiële website van het Ros Beiaardcomité. We streven ernaar de inhoud actueel en correct te houden. We streven naar begrijpelijk taalgebruik. Als de weergegeven informatie fouten bevat, engageren we ons om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Vragen, ideeën of suggesties kunt u doorgeven via info@rosbeiaard.be.
Het Ros Beiaardcomité aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit gebruik van de informatie op deze website.

2. Links en verwijzingen
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen stellen we u enkel ter informatie ter beschikking. Het Ros Beiaardcomité aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt, en waarnaar deze website verwijst.
Als informatie op doorgelinkte websites niet betrouwbaar, juist, actueel of in strijd met de wetgeving is, behoudt het Ros Beiaardcomité zich het recht om de link naar de website zonder enige verwittiging te verwijderen. Problemen met links kunt u melden via info@rosbeiaard.be.
Indien u hyperlinks van op uw eigen website naar deze website wilt creëren, vragen wij u om vooraf contact op te nemen via info@rosbeiaard.be.

3. Eigendomsrechten
Het Ros Beiaardcomité behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website alsook op de ter beschikking gestelde informatie. Persoonlijk gebruik, dat wil zeggen niet-commercieel gebruik, van de inhoud van deze website is toegestaan. Gebruik en reproductie van fotomateriaal is verboden.
Uw aandacht wordt inzonderheid getrokken op het gebruik van het Ros Beiaardlogo. Dit is gedeponeerd als woord- en beeldmerk bij het Benelux-Merkenbureau. Iedereen die dit logo wil gebruiken, moet schriftelijk contact opnemen met het Ros Beiaardcomité, Stadhuis, Grote Markt, 9200 Dendermonde.

4. Bescherming van de persoonsgegevens
De van u ontvangen gegevens worden opgenomen in de bestanden van de vzw Ros Beiaardcomité en dienen enkel om u de door u gevraagde informatie te verstrekken.
Alle informatie over uw rechten, en de bescherming ervan, leest u in de privacyverklaring.

Contact

Ros Beiaardcomité vzw

Gebouw
Stadhuis
Adres
Grote Markt9200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-21 39 56
E-mail
Website
https://www.rosbeiaard.be/