naar top

De buskruitschutters

De buskruitschutters maken al vele tientallen jaren deel uit van de Dendermondse ommegangen.
Tijdens de stoet gaan zij het Ros Beiaard vooraf, maar eens op de Grote Markt aangekomen, maken zij zich klaar voor het vuurgevecht en verdelen zij zich in drie pelotons die postvatten op de hoeken van de markt. De schutters willen verhinderen dat het Ros Beiaard en de Vier Heemskinderen de Grote Markt zouden verlaten. Het Ros Beiaard steigert en vecht. De strijd wordt verschillende keren herhaald. Ten slotte trotseert het Ros Beiaard het vuur, breekt door en verdwijnt onder luid applaus.

De buskruitschutters worden al vele jaren gerekruteerd onder de Dendermondse brandweermannen.

Meer info?

Rosbeiaard
  • Buskruitschutters in rode kostuums met geweer in de handen die de wacht houden bij het Ros Beiaard.
  • Buskruitschutters in rode kostuums met geweer rustend op hun schouders die over de Grote Markt marcheren.
  • Een oude foto van een steigerend Ros Beiaard tijdens de apotheose van de Ommegang op de Grote Markt.
  • Het Ros Beiaard dat steigert tijdens het vuurgevecht op de Grote Markt. Op de voorgrond staat een buskruitschutter met geweer in de hand.
  • Het Ros Beiaard steigert onder leiding van paardendeken nadat het beschoten wordt door de buskruitschutters. Nar Kalleke Step staat in handenstand.
  • Het Ros Beiaard in een rookwolk, nadat hij beschoten wordt door de buskruitschutters.