naar top

Erecode

De erecode van de Vier Heemskinderen regelt de verhoudingen tussen het gezin van de Vier Heemskinderen en het Ros Beiaardcomité vzw. De gebroeders Cassiman ondertekenden de eed na hun plechtige aanstelling op 5 januari 2020.

 1. De gebroeders Cassiman worden aangeduid om de rol van de Vier Heemskinderen te vervullen tijdens de Ros Beiaardommegang (conform de beslissing van het Ros Beiaardcomité van 6 november 2019). Naast de eigenlijke Ommegang zullen zij op uitnodiging van het Ros Beiaardcomité vzw eveneens deelnemen aan alle voorbereidingsactiviteiten en officiële plechtigheden.

 2. De Vier Heemskinderen moeten zich gedragen als waardige vertegenwoordigers van de stad en van haar Ros Beiaardtraditie. Zij zullen zich in hun gedragingen en contacten met de pers, de officiële instanties en het publiek strikt aan deze erecode houden.

 3. De aanduiding als Vier Heemskinderen dient beschouwd te worden als een erefunctie van zeer groot belang. De uitoefening ervan geeft geen recht op enige bezoldiging. Voor alle opdrachten die de Vier Heemskinderen van het Ros Beiaardcomité vzw ontvangen, zullen de onkosten die voortvloeien uit deze opdrachten door het comité in overleg vergoed worden.

 4. De Ros Beiaardtraditie behoort tot het gemeenschappelijk folkloristisch erfgoed van Dendermonde en haar inwoners. Daarom is het de Vier Heemskinderen noch hun gezinsleden toegestaan om exclusieve rechten te verkopen, of gratis af te staan aan gelijk welke instantie met betrekking tot elke informatie over zichzelf, hun functie en hun ervaringen. Zij kunnen evenmin systematisch primeurberichten met betrekking tot de uitoefening van hun functie voorbehouden aan om het even welke instantie.

 5. De Vier Heemskinderen zullen zich onthouden van deelname aan activiteiten waarin zij zouden gevraagd worden in hun functie van Vier Heemskinderen, zonder voorafgaandelijk overleg en schriftelijke toestemming van het comité.

 6. Indien de Vier Heemskinderen of hun gezinsleden deze erecode of de algemeen aanvaarde Ros Beiaardtraditie overtreden, kunnen zij hieromtrent schriftelijk aangemaand worden door het Ros Beiaardcomité vzw. Bij herhaalde ernstige overtredingen kan het Ros Beiaardcomité vzw hun deelname aan de Ros Beiaardommegang schrappen onverminderd alle andere rechten van het comité. Vooraleer tot schrapping over te gaan, zal het Ros Beiaardcomité vzw de betrokkenen uitnodigen om gehoord te worden. In geval van schrapping zal onmiddellijk in hun vervanging voorzien worden.

Door de aanvaarding van deze erecode zien de Vier Heemskinderen af van enig verhaal terzake.

 • Twee Heemskinderen met een chocolade Ros Beiaard in de hand.
 • Vijf generaties Heemskinderen achter elkaar van jong naar ouder.
 • De Vier Heemskinderen van 2020 geknield met zwaard met vorige generaties Heemskinderen achter hen.
 • Oud-Heemskind van 2010 Maarten Van Damme ondertekent de erecode voor de pers.