naar top

Ros Beiaardhandvest

In de aanloop naar de Ros Beiaardommegang van 1990 werd in 1987 een Ros Beiaardhandvest opgesteld, met als doel de mondeling overgeleverde tradities in verband met het Ros Beiaard neer te schrijven voor het nageslacht.

1. Bescherming van de Ros Beiaardtraditie
Het Ros Beiaard, de gildereuzen en het volledig folkloristisch patrimonium, die als vanouds deel uitmaken van de Ros Beiaardommegang van Dendermonde, zijn eigendom van de stad Dendermonde. Het stadsbestuur staat in voor de bewaring en de bescherming van dit patrimonium, dit in de meest brede betekenis van het begrip.

2. Het Ros Beiaardcomité
De Ros Beiaardommegang behoort tot het cultureel-folkloristisch erfgoed van de stad Dendermonde. Voor de verwezenlijking van de Ros Beiaardommegang doet het stadsbestuur een beroep op het Ros Beiaardcomité. Dit Ros Beiaardcomité stimuleert de publicitair-toeristische belangen van de Dendermondse Ros Beiaardsage en het gedachtegoed, ook tussen de ommegangen in.

3. De Ros Beiaardtraditie
Het Ros Beiaard verlaat nooit het grondgebied van de oude stad Dendermonde, begrensd door de oude stadswallen. Het Ros Beiaard treedt enkel op ter gelegenheid van een Ros Beiaardommegang. De Ros Beiaardommegang heeft plaats om de 10 jaar, te beginnen in het jaar 1990.

Het Ros Beiaard kan bij hoge uitzondering van stal worden gehaald op voorwaarde dat:

 • het Ros Beiaardcomité hiervoor toelating verleent
 • geen Vier Heemskinderen het paard bestijgen
 • het Ros Beiaard door een minimum entourage wordt omringd

4. De pijnders
Het Ros Beiaard wordt gedragen door de leden van de Gilde der Vrije Pijnders van Dendermonde.
De stad kan daartoe een vereniging erkennen die de pijnders groepeert.

Deze ‘gilde’ bestaat uit de volgende personen:

 • zij die in de ommegangen van 1952, 1958, 1975 en 1990 het Ros Beiaard hebben gedragen
 • de afstammelingen in rechte lijn van hogergenoemde dragers
 • de Vier Heemskinderen uit vroegere ommegangen en hun rechtstreekse afstammelingen

5. De Vier Heemskinderen
De Vier Heemskinderen worden aangeduid door het Ros Beiaardcomité.
Het Ros Beiaardcomité hanteert hiertoe volgende normen in orde van belangrijkheid:

 • de Vier Heemskinderen zijn vier broers, die elkaar opvolgen in leeftijd, zonder dat deze opvolging onderbroken wordt door de geboorte van een meisje
 • de Vier Heemskinderen moeten alle vier in Dendermonde geboren zijn en minimaal 7 jaar en maximaal 21 jaar oud zijn op de dag van de ommegang
 • hun ouders dienen eveneens in Dendermonde geboren te zijn en dienen er onafgebroken te wonen
 • in geval er meerdere kandidaten zijn die aan de bovenstaande voorwaarden voldoen, zal er rekening gehouden worden met de afstamming in rechte lijn

6. De minimum omkadering van het Ros Beiaard
De minimum omkadering van het Ros Beiaard bestaat uit:

 • de gildedeken, 24 of 36 dragers, 4 schragendragers, 2 zuipdragers, 2 ladderdragers, de vedelaar en Kalleke Step
 • de hellebaardiers en de buskruitschutters
 • de Ros Beiaardharmonie die ononderbroken en uitsluitend de Ros Beiaardmelodie musiceert

7. Het Genootschap van de Vier Heemskinderen
Een genootschap van de Vier Heemskinderen groepeert alle Vier Heemskinderen die tijdens de ommegangen het Ros Beiaard hebben bereden. Zij worden bij iedere Ros Beiaardmanifestatie in de stad Dendermonde als eregasten uitgenodigd.

8. Wijziging van het Handvest
Het Handvest omvat het geheel van aloude en in Dendermonde aanvaarde tradities. Het kan slechts aangepast worden door het Ros Beiaardcomité met de grootste omzichtigheid.

 • Het Ros Beiaard met de Vier Heemskinderen op de rug op de Grote Markt tijdens de Ommegang.
 • Het Ros Beiaard met de Vier Heemskinderen op de rug.
 • Het Ros Beiaard met de Vier Heemskinderen op de rug geflankeerd door de hellebaardiers op de Grote Markt tijdens de Ommegang.
 • De pijnders die een schip voorttrekken.
 • De pijnders die poseren voor hun stamcafé.
 • Een zwart/wit foto van het Ros Beiaard met de Vier Heemskinderen.