naar top

Over ons

De vzw Ros Beiaardcomité is opgericht door de stad Dendermonde, met als doelstelling de organisatie van de Ros Beiaardommegang en de Reuzenommegang ‘Katuit’ in Dendermonde, met inbegrip van een specifiek aanloop- en omkaderingsprogramma voor elk van de ommegangen.

Het Ros Beiaardcomité is politiek neutraal samengesteld met mandatarissen, ambtenaren en deskundigen uit de socio-culturele en economische wereld. Daarnaast groepeert het comité een aantal experten in thematische cellen en werkgroepen.
Formeel genomen is de vzw Ros Beiaardcomité pas zeer recent opgericht (in 2008); maar in de praktijk vormt deze vzw de bestendiging van een decennialange traditie in Dendermonde.

Ter gelegenheid van de Ros Beiaardommegangen van 1952, 1958 en 1975 werd door de stad telkens ad-hoc een organiserend Ros Beiaardcomité opgericht, met enerzijds politieke en ambtelijke vertegenwoordigers van de stad en anderzijds talrijke werkgroepen waaraan ook experten en vrijwilligers deelnamen. Hoewel deze comités mensen en middelen ter beschikking kregen van de stad, functioneerden zij als feitelijke verenigingen vrij autonoom van het stadsbestuur.

In december 1986 besloot de gemeenteraad om in 1990 opnieuw een Ros Beiaardommegang in te richten en vanaf dat jaar van de ommegang een tienjaarlijkse traditie te maken. Het handvest dat naar aanleiding van deze gemeenteraadsbeslissing werd opgesteld in mei 1987, bepaalt dat de stad, voor de verwezenlijking van de ommegang, een beroep doet op het Ros Beiaardcomité. Het verschil met voorgaande ommegangen was dat dit comité niet meer op een ad-hoc basis werd opgericht, maar wel met de bedoeling om een permanente werking te verzekeren, ook in de periodes tussen de ommegangen. Deze professionalisering van de organisatie komt vooral tot uiting in een sterkere publiekscampagne (promotie, media-aandacht, uitgebreid aanloopprogramma), een sterkere band met de private sector (sponsoring, vip-dorp, merchandising) en een grotere inbreng van professionele groepen en figuranten in de stoet.

De leden en/of bestuurders van de vzw Ros Beiaardcomité zijn:

Piet Buyse, burgemeester-voorzitter
Norbert De Batselier, eerste ondervoorzitter
Marius Meremans, tweede ondervoorzitter
Stijn Pluym, penningmeester
Patrick Segers, secretaris
Dirk Abbeloos, Walther Boeykens, Luc De Jonghe, Els De Wael, Walter Deygers, Maurits Dierick, Dieter Mannaert, Gustaaf Mannaert, Patrick Meulebroek, Barbara Pas, Frederik Pas, Pascal Putteman, Wouter Rogiers, Michel Van Driessche en Els Verwaeren.

Contact

Ros Beiaardcomité vzw

Gebouw
Stadhuis
Adres
Grote Markt9200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-21 39 56
E-mail
Website
https://www.rosbeiaard.be/