naar top

Ros Beiaard van Jan Desmarets

Een eigentijds bronzen Ros Beiaard, van de hand van kunstenaar Jan Desmarets, houdt sinds 1995 toezicht over een belangrijke toegangsweg naar het stadscentrum. 

Dit monumentale geschenk aan de stad Dendermonde werd op 13 december 1995 op zijn sokkel gehesen op de rotonde. Zo was Dendermonde weer een markant stadsgezicht rijker.

Het paard wordt voorgesteld in steigerende houding, de kop hoog opgeheven, met op de rug de vier Heemskinderen. Zowel het paard als de vier Heemskinderen tonen een grote expressiviteit. 

Het beeld van anderhalve ton wordt gedragen door een sokkel van Balegemse zandsteen, die volgens de kunstenaar de vorm heeft van een 'offertafel die duidt op de verafgoding voor het paard'. De grote platte steen van 3,30 x 2,20 meter rust op twee verticale, natuurlijke pijlers van 1,60 meter hoogte.
Het standbeeld is een schenking van serviceclub ‘Ronde Tafel 57’.

Locatie standbeeld: Rotonde Brusselsestraat/Leopold II-laan.

  • Een standbeeld van het Ros Beiaard met de Vier Heemskinderen op de rug.