naar top

Wildemanloop

Het lopen van de wildeman is een traditie die gelinkt is aan het ambacht van de pijnders.

Zij sjouwden vroeger de lasten van de Dendermondse havens naar hun bestemming in de stad en hadden het monopolie over het lossen en laden van schepen en het kelderen van wijn en bier. In de processies en ommegangen hadden zij het voorrecht om het Ros Beiaard te mogen dragen.

In principe kon enkel wie ‘pijndersbloed’ had door afstamming van vader op zoon, toetreden tot de gilde. Maar ook zij moesten eerst een bepaalde proefperiode als gezel doorlopen alvorens ze volwaardig pijnder konden worden. Voor diegenen die geen rechtstreekse bloedband konden aantonen, was er een andere manier om toch pijnder te kunnen worden: het lopen van de ‘wildeman’. Deze traditie is even oud als de gilde zelf; beide dateren van de 14e eeuw.

De kandidaten werden door hun toekomstige gildebroeders van kop tot teen ingestreken met pek of stroop en daarna in pluimen gerold. Vervolgens werden ze als ‘wildemannen’ door hun gezellen door de stad gejaagd, veelal in winterse omstandigheden (tussen Vastenavond en Witte Donderdag).

Omdat er in de voorbije eeuw een einde is gekomen aan de havenarbeid in Dendermonde en de nieuwe kandidaat-pijnders dus niet meer de mogelijkheid hadden om hun capaciteiten op dit vlak te demonstreren, werden in de voorbije decennia een aantal praktische proeven toegevoegd aan de wildemanloop. Deze proeven herinneren aan het vroegere werk van de pijnders (o.a. het dragen van lasten).

De laatste wildemanlopen dateren van 2009 en 2015. Naar aanleiding van de Ros Beiaardommegang werd het historisch ingangsexamen voor de pijndersgilde opnieuw georganiseerd op 22 augustus 2019.

Programma Wildemanloop 2019

19.00 uur

Start beiaardconcert en kinderanimatie

20.00 uur           

Muzikale verwelkoming door ’t Klein Muziekske

Voorstelling van de kandidaten

20.15 uur: insmeringsceremonie

De kandidaat-pijnders worden ingesmeerd met stroop en rollen over een zeil met pluimen

20.25 uur: uithoudingsproef    

De Wildemannen worden door enkele jonge pijnders opgejaagd langs volgend parcours:

Grote Markt (tweetal rondes) - Franz Courtensstraat – Bogaerddam – Werf - Koningin Astridlaan – Dijkstraat - Oude Vest - Brusselsestraat – Vlasmarkt - Sint-Jorisgilde – Sas - P. Van Duysestraat – Kerkplein – Beurzestraat - E. Van Winckellaan – Ridderstraat - Grote Markt

20.30 uur: intermezzo 

Optreden Reuzen Peke Rammekeszand en Petrus De Bruyn, ’t Klein Muziekske speelt

20.45 uur: kracht en behendigheidsproef          

De wildemannen moeten in verschillende proeven hun kracht en behendigheid bewijzen:
een zandzak van 50 kilo dragen, een plank met 20 bakstenen heffen en met een structuur van ca. 75 kg over de Grote Markt wandelen

21.30 uur: intermezzo

Reus Peke en Petrus De Bruyn dansen, ’t Klein Muziekske speelt

21.40 uur: teamgeest   

De wildemannen dragen samen de oudste pijnder, rond op de Markt en houden een touwtrekwedstrijd tegen de pijnders

Het verdict

De kandidaat-pijnders leggen hun eed af en ontvangen hun oorkonde

22.00 uur

‘t Klein Muziekske zorgt voor terrasanimatie tot ca. 23.30 uur

* uren bij benadering

Voor wie?

Iedereen

Prijs?

Gratis toegang

Meer info?

Rosbeiaard
  • wildeman15
  • wildeman15
  • wildeman15
  • wildeman15
  • Wildemanloop 373.JPG
  • wildeman15