naar top

Traditionele elementen

Naast het Ros Beiaard, de gildereuzen en hun specifieke entourage, bevatten de Dendermondse ommegangen nog heel wat onderdelen die een lange geschiedenis kennen. Enkele daarvan worden hier belicht.